Než začnete

Vlnka Vlnka

Podmínky oddlužení

První krok

Dlužíte alespoň 2 věřitelům (není nutné znát všechny vaše věřitele, nýbrž pouze 2 z nich).

Druhý krok

Stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k vašim příjmům reálné, že je v blízké době nebudete moci splácet.

Třetí krok

V následujících letech budete mít takové příjmy, které umožní splácet alespoň 2.178,- Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 3.268,- Kč měsíčně.

Co všechno od vás budeme potřebovat Co všechno od vás budeme potřebovat

Co všechno od vás budeme potřebovat

Od nás obdržíte celkem 6 dokumentů (7 v případě, že o oddlužení žádají oba z manželů zároveň), které vyplníte a
podepíšete. Pět z nich není nutné posílat poštou, ale stačí nám je zaslat vyplněné pouze e-mailem (čitelně ofocené či naskenované).

Pouze váš podpis na plné moci pro advokáta je nutné úředně ověřit na poště, matrice či u notáře a následně poslat na naši adresu (pozn. v případě, že o oddlužení žádají oba manželé zároveň, je nutné úředně ověřit podpis obou manželů jak na plné moci, tak také na “Prohlášení manželů - majetek v SJM” viz následující bod):

Dokumenty, které jsme vám zaslali
na e-mail:

První dokument

Plná moc pro advokáta

Nutné ověřit na poště - CZECH POINT, matrice či u notáře. Po ověření podpisu ihned požádat o převedení do elektronické podoby a uložení do úschovny.
Druhý dokument

Prohlášení manželů - majetek v SJM

Nutné ověřit na poště - CZECH POINT, matrice či u notáře. Po ověření podpisu ihned požádat o převedení do elektronické podoby a uložení do úschovny. Pouze v případe, že o oddlužení žádají oba z manželů zároveň.
Zašlete nám dokumenty Ověřený a konvertovaný dokument stačí nafotit a zaslat nám e-mailem do 7 dnů si dokument musí advokát stáhnout z úschovny

Třetí dokument

Čestné prohlášení dlužníka

Čtvrtý dokument

Poučení dlužníka

Pátý dokument

Seznam majetku

Šestý dokument

Základní informace o dlužníkovi

Korespondenční adresa, rodinný stav, vyživovací povinnost atd.
Sedmý dokument

Seznam zaměstnanců

Prohlášení, že žádné zaměstnance nemáte. Tento dokument je potřeba podepsat a poslat i v případě, že jste žádné zaměstnance nikdy v minulosti neměl(a).
Zašlete nám dokumenty Zašlete na náš e-mail pomahame@ceskobezdluhu.cz

Dokumenty, které musíte sami získat a zaslat nám na e-mail:

Osmý dokument

Potvrzení o současném příjmu a předpokládanému příjmu v následujících 12 měsících

 • nejlépe současnou pracovní smlouvu, případně dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a současně výplatní pásky, dále to může být například potvrzení zaměstnavatele o dosažení čistého výdělku nebo mzdový výměr
 • v případě, že jste podnikatel (OSVČ) je potřeba doložit daňové přiznání za předcházející rok a případně další faktury
 • pokud máte příjem z důchodů, tak rozhodnutí o přiznání důchodu či rodičovského příspěvku
 • případně také rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti
Devátý dokument

Dokumenty vztahující se k minulým příjmům

 • nejlépe současně pracovní smlouvu, případně dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti a současně výplatní pásky ze všech zaměstnání za posledních 12 měsíců, dále to může být například potvrzení zaměstnavatele o dosažení čistého výdělku nebo mzdový výměr
 • v případě, že jste podnikatel (OSVČ) je potřeba doložit daňové přiznání za předcházející rok a případně další faktury
 • pokud máte příjem z důchodů, tak rozhodnutí o přiznání důchodu či rodičovského příspěvku
 • případně také rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti
Desátý dokument

Dokumenty vztahující se k vašim dluhům

 • dokumenty, ze kterých vyplývá, komu dlužíte, jakou částku a skutečnost, že je dluh již po splatnosti (je třeba doložit alespoň 2 splatné dluhy, jejichž souhrnná výše by měla přesahovat alespoň trojnásobek Vašeho čistého příjmu).
 • nejlépe dokumenty od exekutora nebo od soudu (exekuční příkaz, rozsudek, platební rozkaz, atd.)
 • pokud tyto dokumenty nemáte k dispozici je případně možné tyto nahradit výzvou k zaplacení Ke každému dluhu stačí pouze 1 dokument.
Jedenáctý dokument

Dokumenty vztahující se k výživnému - vaší vyživovací povinnosti

 • rozsudek o určení výše výživného
Jedenáctý dokument

Výpis z Rejstříku trestů

 • I přesto, že v současné době není výpis z Rejstříku trestů vyžadován, je dobré si ho opatřit. Přiložte ho, prosím, k dokumentům, které nám budete posílat. Zajistíte si ho například na poště - CZECH POINT.
Zašlete nám dokumenty Zašlete na náš e-mail pomahame@ceskobezdluhu.cz

V momentě, kdy od Vás obdržíme kompletní dokumenty, za Vás advokát sepíše a podá návrh na povolení oddlužení k soudu a v řádech dní maximálně 2-3 týdnů se dozvíte, zda bylo oddlužení povoleno, popř. zda si soud vyžádal doplnění návrhu.

Mějte prosím na paměti, že je potřeba zaslat dokumenty ke všem výše uvedeným bodům. Pouze zasláním všech dokumentů může být řádně a okamžitě zpracován návrh na povolení oddlužení.

Po zahájení insolvenčního řízení není možné provést exekuci a nelze pohledávky uplatnit žalobou, zároveň se dnem povolení oddlužení zastavují všechny do té doby narůstající úroky, smluvní pokuty.
V aktuálním stavu věřitelé nechtějí čekat. Čím dříve oddlužení započne, tím dříve skončí.

V případě, že budete mít jakýkoliv dotaz či budete potřebovat pomoc s vyplněním jednotlivých dokumentů, neváhejte se obrátit na tel 777 055 438 či e-mail pomahame@ceskobezdluhu.cz.
Využít můžete také sekci Často kladené dotazy.

Dokončení oddlužení Dokončení oddlužení