Jak to funguje

Vlnka Vlnka
První krok

Online formulář

Vyplňte krátký online formulář na našem webu a obdržíte potvrzovací e-mail.

Druhý krok

Zavoláme vám

Do 24 hodin se s vámi spojí náš konzultant a celý případ s vámi individuálně projedná.

Třetí krok

Vyplníme dokumenty

Obdržíte vygenerované dokumenty, které nám podepsané obratem zašlete.

Čtvrtý krok

Návrh na oddlužení

Po obdržení kompletních podkladů podá advokát návrh na povolení oddlužení.

Pátý krok

Povolení oddlužení

Povolení oddlužení soud povolí zpravidla do 15 dnů.

Co od Vás budeme potřebovat?

  • Doklady vztahující se k vašim minulým příjmům za posledních 12 měsíců (např. potvrzením o čistém výdělku, mzdové listy, výplatní pásky, potvrzení z účtárny, daňové přiznání, potvrzení o výši vyplaceného důchodu či soc. dávek)
  • Doklady vztahující se k budoucím příjmům (např. pracovní smlouva, mzdový výměr, potvrzení úřadu o přiznání důchodu či soc. dávek, potvrzení o příjmu/důchodu/darovací smlouva, podnikatelský plán…)
  • Doklady vztahující se k vašemu majetku (krátký stručný seznam: ke stažení zde)
  • Plnou moc s ověřeným podpisem pro advokáta (ověříte na České poště - CZECH POINT, u notáře, či na matrice)
  • Čestné prohlášení dlužníka vč. poučení zpracovatele návrhu
  • Rozsudek soudu stanovující vyživovací povinnost (pouze v případě, že vám byla určena)
Vlnka

Stačí vyplnit pár údajů

Zapojte se ještě dnes

Návrh na povolení oddlužení bude vyhotoven
obratem po přijetí kompletních podkladů.

Příběh paní Marty

Marta

Příběh paní Marty

Paní Marta měla dluhy po splatnosti delší než 30 dní u 2 různých věřitelů.
S růstem úroků a smluvních
pokut v čase se celková dlužná částka navýšila natolik,
že s jejími příjmy je už nebyla schopná splácet.

Případová studie - kalendář

Paní Marta se obrátila na ČeskobezDluhů.cz, kde jí přidělený odborný poradce vše podrobně vysvětlil a pomohl s vyplněním zákonem požadovaných dokumentů. Paní Marta dále prokázala (existující pracovní smlouvou), že je
schopná splácet alespoň 2.178,- Kč měsíčně po dobu 5 let.

Advokát u Krajského soudu podal za paní Martu návrh na povolení oddlužení, aniž by paní Marta musela cokoliv platit předem.

Případová studie - soud

Krajský soud paní Martě oddlužení schválil za 11 dní. Advokát si následně do insolvenčního řízení přihlásil svou pohledávku za vypracování návrhu na povolení oddlužení v zákonem stanovené výši 4.000,-
Kč + DPH, která bude postupně umořována
v rámci jejich měsíčních splátek, které se tímto však nikterak nenavýšily.

Za 5 let bude paní Marta kompletně oddlužená a bude moci začít svůj život nanovo s čistým štítem.

Případová studie - odsouhlasení