Často kladené otázky

Vlnka Vlnka

Plus

Kolik mě bude stát zpracování žádosti o oddlužení?

Veškerý servis před povolením oddlužení je pro vás bezplatný. Výše poplatku za zpracování žádosti o oddlužení je stanovená zákonem a činí 4.000 Kč + DPH za oddlužení jednotlivého žadatele a 6.000 Kč + DPH za společné oddlužení manželů. Odměna však náleží pouze v případě, že oddlužení bude příslušným insolvenčním soudem schváleno a je uspokojena ze soudem schválených měsíčních splátek v rámci vašeho oddlužení (vy tak nezaplatíte o nic navíc). V případě zamítnutí žádosti soudem se žádný poplatek za zpracování žádosti nehradí.

Plus

Účtujete si něco za předběžnou konzultaci?

Neúčtujeme, předběžná konzultace spojená se zpracováním žádosti o povolení oddlužení stejně jako jakýkoliv náš další servis pro vás je bezplatná.

Plus

Platí se při povolení oddlužení nějaké poplatky soudu?

Ne, za podání žádosti o oddlužení k soudu se žádný soudní poplatek neplatí.

Plus

Co se stane s oddlužením, když ztratím práci?

Ztráta příjmu, který byl doložen k žádosti o povolení oddlužení, neznamená automaticky ukončení oddlužení. Takovou změnu je nutné neprodleně nahlásit insolvenčnímu správci. Výpadek příjmů lze nahradit i mimořádnými příjmy např. poskytnutými třetími osobami ve formě jednorázového daru nebo pravidelnými měsíčními splátkami nebo požádat o změnu splátkového kalendáře.

Plus

Jak se dozvím, že oddlužení bylo schváleno?

O schválení oddlužení vás budeme informovat obratem e-mailem. Stav rozhodování insolvenčního soudu můžete sledovat také na stránkách insolvenčního rejstříku dostupného na https://isir.justice.cz/isir/common/index.do.

Plus

Mohu si vybrat insolvenčního správce?

Insolvenčního správce vybírá insolvenční soud ze seznamu insolvenčních správců dle předepsaného pořadí, není možné si tak pro vlastní oddlužení vybrat konkrétního insolvenčního správce.

Plus

Jak dlouho trvá, než soud oddlužení schválí?

Po podání žádosti o oddlužení vydá insolveční soud rozhodnutí zpravidla ve lhůtě do 15 dnů.

Plus

Mám po podání žádosti o oddlužení k soudu pokračovat v placení dluhů?

Okamžikem podání žádosti o oddlužení je zahájeno tzv. insolvenční řízení, v rámci kterého lze splácet pouze zákonem předepsané dluhy (např. výživné na děti). Splátky běžných dluhů včetně půjček a úvěrů nehraďte, ani pokud vás věřitelé těchto dluhů budou nadále upomínat, takové dluhy se vypořádávají až v dalším průběhu insolvenčního řízení.

Plus

Založil jsem si u vás žádost, ale nakonec nechci pokračovat, co mám dělat?

Založení žádosti o oddlužení na našem portálu je nezávazné. Závaznou se žádost stává pouze v případě doručení zkompletovaných dokumentů. V případě, že nebudete chtít v procesu oddlužení pokračovat, nepodepisujte vygenerovanou dokumentaci a tuto nám nezasílejte. Registrace je tímto automaticky stornována.

Plus

Jaké musím mít příjmy, aby mi bylo oddlužení povoleno?

Pro žádosti o oddlužení podané po 1.6.2019 musí žadatel prokázat, že bude schopen platit alespoň 2.178,- Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 3.268,- Kč měsíčně.

Splacení dluhů může být provedeno jak srážkami ze mzdy tak jinými budoucími příjmy včetně případného prodeje majetku žadatele, dary třetích osob, příjmy ze zákonného nebo smluvního důchodu a dalšími. Pro ověření, zda vaše příjmy budou postačovat na povolení oddlužení, vyzkoušejte naši insolvenční kalkulačku.

Plus

Nemám žádné příjmy, mohu si požádat o oddlužení?

I v případě, že žadatel nemá odpovídající příjmy, lze provést jeho oddlužení, a to např. tak, že splacení předepsané části dluhů bude provedeno z příspěvku třetí osoby (např. někoho z příbuzných). Tato třetí osoba může poskytnout příspěvek na úhradu dluhu formou jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních příspěvků. K doložení takových příjmů je nutné sepsat darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.

Plus

Pobírám pouze mateřskou nebo rodičovskou, jde požádat o oddlužení?

Ano, tyto dávky se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se kalkuluje výše splátek pro splácení dluhů. V případě, že z těchto dávek není schopen předepsanou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký vlastní) nebo příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek, které budou použity na umoření dluhu žadatele.

Plus

Pobírám pouze důchod, mohu vyhlásit osobní bankrot?

Ano, důchodové dávky se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se kalkuluje výše splátek pro splácení dluhů. V případě, že z důchodu není schopen takovou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký vlastní) nebo příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek, které budou použity na umoření dluhu žadatele.

Plus

Dostávám pouze podporu z Úřadu práce, mohu požádat o oddlužení?

Ano, dávky z Úřadu práce se započítávají do příjmů žadatele, ze kterého se kalkuluje výše splátek pro splácení dluhů. V případě, že z těchto dávek není schopen předepsanou částku splatit, je možné chybějící část doplatit např. prodejem majetku (pokud žadatel nějaký vlastní) nebo příspěvkem třetích osob (např. příbuzných) ve formě jednorázového daru nebo pravidelných měsíčních částek, které budou použity na umoření dluhu žadatele.

Plus

Moje příjmy nestačí k povolení oddlužení, jak postupovat?

V případě, že žadatel není schopen zajistit splacení alespoň minimální stanovené splátky dluhů z vlastních prostředků, lze chybějící částku dorovnat např. prostřednictvím příspěvku od jiné osoby. Taková osoba může poskytnout buď jednorázový dar nebo pravidelné měsíční příspěvky (tzv. smluvní důchod), které budou použity na úhradu dluhů žadatele. K poskytnutí těchto příspěvků je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.

Plus

Neměl jsem v minulých letech téměř žádné příjmy, mohu zažádat o oddlužení?

Ano, pro povolení oddlužení jsou rozhodující zejména budoucí příjmy žadatele. Nedostatek minulých příjmů tak nebrání možnosti vyhlášení osobního bankrotu.

Plus

Moji příbuzní jsou ochotni mi přispět na splacení mých dluhů, jak máme postupovat?

Příspěvek na splacení dluhu od třetí osoby lze v takovém případě poskytnout buď jednorázově formou daru nebo ve formě pravidelných měsíčních (důchodových) splátek. K doložení těchto příjmů je nutné uzavřít darovací smlouvu nebo smlouvu o důchodu, jejichž vzory naleznete zde.

Plus

Mám půjčku, ale není ještě splatná, mám ji uvést do seznamu dluhů?

Ano, je nutné uvést veškeré vaše dluhy včetně těch, které doposud nejsou splatné. Takový dluh označíte v registračním formuláři jako nesplatný.

Plus

Kam mám poslat podepsané dokumenty?

Podepsané dokumenty spolu s ostatní požadovanou dokumentací nejrychleji zpracujeme, pokud vše pošlete elektronicky. O dalším průběhu zpracování oddlužení vás budeme obratem informovat.

Plus

Mohu doklady pro oddlužení přinést i osobně?

Ano, můžete. Na adresu naší advokátní kanceláře, ale pouze po předchozí domluvě. Preferujeme zaslání elektronicky.

Plus

Co je oddlužení či osobní bankrot?

Oddlužení je způsob řešení dluhů, které může použít dlužník, pokud má více věřitelů a není schopen jim své dluhy splácet. Podstatou oddlužení je, že dlužník musí v následujících 5 letech ze svých příjmů platit alespoň 2.178,- Kč měsíčně nebo při společném oddlužení manželů alespoň 3.268,- Kč měsíčně. Za předpokladu splacení této části je mu poté úhrada zbývajícího dluhu odpuštěna.

Oddlužení povoluje insolvenční soud na návrh dlužníka zastoupeného advokátem. Neformálně se oddlužení označuje také jako vyhlášení osobního bankrotu.

Plus

Jak podat žádost o oddlužení?

Žádost o oddlužení (vyhlášení osobního bankrotu) se podává u insolvenčního soudu na předepsaném formuláři. Dlužník musí být pro účely podání žádosti povinně zastoupen advokátem, exekutorem, notářem či akreditovanou společností. Žádost je nutné doložit předepsanými přílohami osvědčujícími zejména aktuální výši dluhů, minulé a budoucí příjmy a další skutečnosti rozhodné pro povolení oddlužení. Žádost o oddlužení včetně právního zastoupení pro vás kompletně však zajistíme bezplatně my.

Plus

Fungujete jen online nebo je možná i osobní konzultace?

Zpracování žádosti o oddlužení je možné konzultovat i osobně nebo telefonicky na našich obvyklých kontaktních spojeních. Doporučujeme před osobní konzultací provést nezávazné zadání údajů o oddlužení do našeho online registračního formuláře tak, aby bylo možné pro zpracování žádosti vycházet z konkrétních již zadaných podkladů.

Plus

Jak dlouho trvá, než moji žádost zpracujete a podáte na soud?

Zpracování a podání žádosti o povolení oddlužení bude po doručení kompletních podkladů díky plné automatizaci našich procesů a spojení s renomovanou a zkušenou advokátní kanceláří zajištěno v co nejkratší možné době.

Plus

Mohu si podat žádost o oddlužení sám?

Ne, přímé podání dlužníkem není možné. Dle aktuální legislativy může dlužník podat žádost o oddlužení pouze prostřednictvím advokáta nebo jiné zákonem stanovené odborné osoby. Při podání online žádosti prostřednictvím CeskobezDluhu.cz budete zastoupeni renomovanou advokátní kanceláří s mnohaletými zkušenostmi v oblasti ins. řízení.

Plus

Mohu požádat o oddlužení, když mi soud žádost v minulosti již zamítl?

Ano, podat žádost o oddlužení lze i v případě, kdy insolvenční soud již v minulosti takovou žádost zamítl.

Plus

Mohu požádat o oddlužení bez manžela/ky?

Ano, takovou variantu však nedoporučujeme. V případě, že je oddlužení provedeno pouze ve vztahu k jednomu z manželů, nebrání to věřitelům, aby zbývající část dluhů vymáhali vůči druhému manželovi. Doporučuje se proto podat společný návrh na oddlužení oběma manželi. Požadavek na společné oddlužení manželů lze zadat přímo v úvodní kroku online žádosti o oddlužení.

Plus

Mám záznam v rejstříku trestů, mohu požádat o oddlužení?

Ano, záznam v rejstříku trestů nebrání možnosti podat žádost o oddlužení bez ohledu na trestný čin, pro který byl žadatel odsouzen.

Plus

Mohu vyhlásit osobní bankrot, pokud jsem podnikatel?

Ano, vyhlásit osobní bankrot a provést své oddlužení může i podnikající fyzická osoba (OSVČ).

Vlnka