Ke stažení

Vlnka Vlnka

Čestné prohlášení - dlužník

Čestné prohlášení - manželé

Darovací smlouva - jednotlivec

Darovací smlouva - manželé

Prohlášení manželů - majetek v SJM

Seznam majetku - bez pohledávek

Seznam majetku - i s pohledávkami

Seznam majetku - žádný majetek

Seznam majetku manželů - bez pohledávek

Seznam majetku manželů - i s pohledávkami

Seznam majetku manželů - žádný majetek

Seznam zaměstnanců dlužníka - bez zaměstnanců

Seznam zaměstnanců dlužníka - se zaměstnanci

Základní informace o dlužnících

Základní informace o dlužníkovi

Vlnka